Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Trãi
Café/Dessert -Chi nhánh

Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Trãi

65 - 67 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0