Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí 2
Café/Dessert -Chi nhánh

Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Gia Trí 2

26 - 28 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
24,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0