Thịt Bò Sạch Minh Ngân
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Thịt Bò Sạch Minh Ngân

149A Âu Dương Lân, Quận 8, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
05:30 - 18:45
15,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0