The Pizza Company - Nguyễn Thái Học
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - Nguyễn Thái Học

105 - 107 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
100,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0