The Pizza Company - Hòa Bình
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - Hòa Bình

78D - 80 Hòa Bình, P. 5, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:40 - 21:35
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0