The Pizza Company - Đường D2
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - Đường D2

183 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0