The Long @Times Square
Nhà hàng -Chi nhánh

The Long @Times Square

57 – 69F Đồng Khởi (22 - 36 Nguyễn Huệ ), Quận 1, TP. HCM
9đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee