The KOVE - Coffee & Tea - Bùi Đình Tuý
Café/Dessert

The KOVE - Coffee & Tea - Bùi Đình Tuý

65 Bùi Đình Túy, P. 24, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee