The Full House 49 Mart - Phó Đức Chính
Shop/Cửa hàng

The Full House 49 Mart - Phó Đức Chính

82 Phó Đức Chính, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 02:00 | 06:00 - 23:59
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0