The 1995 Kafe - 112 đường 17A
Café/Dessert

The 1995 Kafe - 112 đường 17A

112 đường 17A, Bình Tân, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee