The 1989 Cafe
Café/Dessert

The 1989 Cafe

350 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee