The 1985 Cafe - Trà & Bánh - Mê Linh
Café/Dessert -Chi nhánh

The 1985 Cafe - Trà & Bánh - Mê Linh

28 Mê Linh, P. 19, Bình Thạnh, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
45,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0