Thành Mập - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Bạch Đằng - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Thành Mập - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Bạch Đằng - Shop Online

159/49/9 Bạch Đằng, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
65,000 - 210,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0