Thanh Ký - Vịt Quay & Heo Quay - Chiến Lược
Shop/Cửa hàng

Thanh Ký - Vịt Quay & Heo Quay - Chiến Lược

275 Chiến Lược, P. Bình Trị Đông , Bình Tân, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
100,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0