TH True Mart - Phan Huy Ích - 70000490
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Phan Huy Ích - 70000490

415 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee