TH True Mart - Phan Huy Ích - 70000490
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Phan Huy Ích - 70000490

415 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0