TH True Mart - Hòa Bình - 70000074
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Hòa Bình - 70000074

3 Hòa Bình, P. 3, Quận 11, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee