TH True Mart - Hậu Giang - 70000430
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Hậu Giang - 70000430

986 Hậu Giang, P. 12, Quận 6, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
4,000 - 1,296,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee