TH True Mart - Đinh Đức Thiện - 70000344
Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Đinh Đức Thiện - 70000344

D15/10 Ấp 4 Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh, Bình Chánh, TP. HCM
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0