Texas Chicken - Hậu Giang
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Texas Chicken - Hậu Giang

176C-176D Hậu Giang, P. 6, Quận 6, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0