TEEMAY Specialty Coffee
Café/Dessert

TEEMAY Specialty Coffee

119 Cộng Hòa, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:30
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0