Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm - Đường D2
Café/Dessert -Chi nhánh

Tea Rifik - Trà Sữa Trân Châu Nhà Làm - Đường D2

104B Đường D2, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0