Tea For U
Café/Dessert

Tea For U

698A Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:30
22,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0