TAPTAP CORNER - Cafe & Kombucha
Café/Dessert

TAPTAP CORNER - Cafe & Kombucha

54 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee