Tạp Hoá Kim Hoàng - Bách Hoá Tổng Hợp - Chợ Tân Bình
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Tạp Hoá Kim Hoàng - Bách Hoá Tổng Hợp - Chợ Tân Bình

Cổng Số 6 Chợ Tân Bình, Đối diện số 41 Tân Tiến, P. 8, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
05:30 - 18:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0