Tài Pháp Bách Hóa Tổng Hợp - Nguyễn Giản Thanh
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Tài Pháp Bách Hóa Tổng Hợp - Nguyễn Giản Thanh

42/8 Nguyễn Giản Thanh, P. 15, Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
05:58 - 22:28
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee