T@Food - Gỏi Cuốn & Bún Mắm Nêm - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

T@Food - Gỏi Cuốn & Bún Mắm Nêm - Shop Online

262/2 Phan Anh, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:00
8,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0