SuPu Cake - Lê Quang Định
Café/Dessert, Tiệm bánh

SuPu Cake - Lê Quang Định

283 Lê Quang Định, P. 7, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0