Súp Vi Cá Nhất Phẩm - Shop Online
Shop Online

Súp Vi Cá Nhất Phẩm - Shop Online

70 Phó Đức Chính, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:30
1,050,000 - 1,150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0