Sữa Đậu Xanh Sunshine - Rạch Bùng Binh
Café/Dessert

Sữa Đậu Xanh Sunshine - Rạch Bùng Binh

23 Rạch Bùng Binh, P. 10, Quận 3, TP. HCM
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee