Gà Rán Susu - Mì Cay & Trà Sữa - Phú Châu
Yêu thích
Café/Dessert

Gà Rán Susu - Mì Cay & Trà Sữa - Phú Châu

74/2B Phú Châu, P. Tam Phú, Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0