Stepup Coffee - Cafe 24h
Café/Dessert

Stepup Coffee - Cafe 24h

32 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP. HCM
2đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
26,000 - 46,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0