India Special - Indian Restaurant
Nhà hàng -Chi nhánh

India Special - Indian Restaurant

42 Hậu Giang, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee