Song Huy - Hải Sản Tươi Sống & Thực Phẩm Sạch - Đường 11
Shop/Cửa hàng

Song Huy - Hải Sản Tươi Sống & Thực Phẩm Sạch - Đường 11

147B Đường 11, P. Trường Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0