Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Smart Fruits - Trái Cây Nhập Khẩu - Trương Công Định

31 Trương Công Định, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 21:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0