Shop Nhà Quê 6676 - Thực Phẩm Đông Lạnh & Ăn Vặt
Shop/Cửa hàng

Shop Nhà Quê 6676 - Thực Phẩm Đông Lạnh & Ăn Vặt

314 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
9đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:30
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0