Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House - Trịnh Văn Cấn
Nhà hàng -Chi nhánh

Shamballa Vegetarian Restaurant & Tea House - Trịnh Văn Cấn

17 - 19 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee