Savouré Bakery - Choux Cream - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tiệm bánh -Chi nhánh

Savouré Bakery - Choux Cream - Xô Viết Nghệ Tĩnh

220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:30
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0