Savouré Bakery - Choux Cream -  Nguyễn Gia Trí
Tiệm bánh -Chi nhánh

Savouré Bakery - Choux Cream - Nguyễn Gia Trí

30 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0