Savouré Bakery - Choux Cream - Lê Quang Định
Tiệm bánh -Chi nhánh

Savouré Bakery - Choux Cream - Lê Quang Định

158 Lê Quang Định, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 440,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee