Sầu Riêng Sạch - Trái Cây Sạch - Trường Sa
Shop/Cửa hàng

Sầu Riêng Sạch - Trái Cây Sạch - Trường Sa

898 Trường Sa, P. 13, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 23:59
45,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0