Sandwich - Hamburger Chía Núi - Nguyễn Trãi
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Sandwich - Hamburger Chía Núi - Nguyễn Trãi

56 Trần Xuân Hòa, P. 7, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
16,000 - 24,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0