Sandwich - Hamburger Chía Núi - Minh Phụng
Yêu thích
Quán ăn -Chi nhánh

Sandwich - Hamburger Chía Núi - Minh Phụng

439 Minh Phụng, P. 10, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0