Royaltea - Xuân Quỳnh
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Xuân Quỳnh

9 Xuân Quỳnh, P. Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 15:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee