Royaltea Vietnam By Hongkong - Sơn Kỳ
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Vietnam By Hongkong - Sơn Kỳ

35 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
45,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee