Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Cộng Hòa
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trà Sữa Hồng Kông - Cộng Hòa

71/13 Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0