Royaltea - Nguyễn Duy Trinh
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Nguyễn Duy Trinh

242 Nguyễn Duy Trinh, P. Bính Trưng Tây, Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0