Rong Nho Tách Nước Khánh Hoà Thiện Tâm - Lò Gốm
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Rong Nho Tách Nước Khánh Hoà Thiện Tâm - Lò Gốm

907/24 Lò Gốm, P. 5, Quận 6, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0