Ro22 - Cafe & Bánh Mì Phở - Phạm Ngọc Thạch
Café/Dessert -Chi nhánh

Ro22 - Cafe & Bánh Mì Phở - Phạm Ngọc Thạch

6 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:00
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0