Ro Viet Café - Nguyễn Thị Định
Café/Dessert -Chi nhánh

Ro Viet Café - Nguyễn Thị Định

385 Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0