Rio Cake Delivery - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Shop Online -Chi nhánh

Rio Cake Delivery - Nguyễn Bỉnh Khiêm

25/59 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM, Quận 1, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee